ไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายหรือไม่ อย่างไร

ผู้เขียนข้อความ

bee99

member
เขียนกระทู้: 7
ตอบกระทู้: 0
พลังน้ำใจ: 0 (ขอบคุณ)
17 กันยายน 2562 13:44 - อ่าน: 845 - ตอบ: 0

หากผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุไม่เคยได้รับใบอนุญาตใบขับขี่ อาจเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธความคุ้มครองได้บางส่วน โดยต้องแยกพิจารณาความคุ้มครองเป็นหมวดๆ ไป มีกรณีที่สำคัญดังนี้

- ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกคุ้มครอง ประกันต้องจ่ายค่ารับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทั้งต่อร่างกาย และทรัพย์สิน เต็มจำนวน และไม่สามารถเรียกเงินจากผู้เอาประกันได้

- ความคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกัน กรณีเป็นฝ่ายถูกคุ้มครอง

- ความคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกัน กรณีเป็นฝ่ายผิดไม่คุ้มครอง

- ความคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกัน กรณีเป็นฝ่ายผิด แต่เป็นกรมธรรม์แบบระบุผู้ขับขี่ และผู้ขับขี่ตอนเกิดอุบัติเหตุเป็นผู้ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์คุ้มครอง เนื่องจาก กรมธรรม์แบบระบุผู้ขับขี่ ให้ถือว่าบริษัทประกันได้พิจารณาความสามารถของผู้ขับขี่ที่ระบุไว้ดีแล้ว ตอนรับทำประกัน แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัทประกันจะขอเอกสารใบขับขี่ของผู้ที่ต้องการระบุเป็นผู้ขับขี่ ก่อนทำประกันอยู่แล้ว

- ความคุ้มครองกรณีรถหาย น้ำท่วมคุ้มครอง เนื่องจากความสามารถในการขับขี่ของผู้ขับขี่ ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงภัยกรณีเหล่านี้

กระทู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ตอบกระทู้ด่วน

กรุณาล็อคอินก่อนทำการตอบกระทู้นี้
สมัครสมาชิก หรือ ล็อคอิน