เบี้ยประกันภัยรถยนต์ประกอบด้วยอะไรบ้าง หากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องคิดอย่างไร

ผู้เขียนข้อความ

bee99

member
เขียนกระทู้: 7
ตอบกระทู้: 0
พลังน้ำใจ: 0 (ขอบคุณ)
16 กันยายน 2562 09:59 - อ่าน: 895 - ตอบ: 0

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ คือ ราคารวมสุดท้ายที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเพื่อซื้อประกัน ซึ่งประกอบด้วย

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ = เบี้ยประกันสุทธิ + อากรแสตมป์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อากรแสตมป์ = 0.04% ของเบี้ยประกันสุทธิ เศษสตางค์ปัดขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT = 7% ของ (เบี้ยประกันสุทธิ + อากรแสตมป์)

ตัวอย่าง:

เบี้ยประกันสุทธิ 10,000.00 บาท

อากรแสตมป์ 40.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 702.80 บาท

-------------------

เบี้ยประกันรวม 10,742.80 บาท

ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นนิติบุคคล และต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราที่ต้องหักคือ 1% ของยอด (เบี้ยประกันสุทธิ + อากรแสตมป์) จากตัวอย่างข้างต้น สามารถคำนวณยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ดังนี้

ยอดหัก ณ ที่จ่าย = 0.01 x (10000 + 40) = 100.40 บาท

หมายเหตุ:

- เบี้ยประกันสุทธิ, อากร, vat และเบี้ยรวม สามารถดูได้จากหน้าตารางกรมธรรม์

- หากต้องการหัก ณ ที่จ่าย ควรแจ้งให้ตัวแทน/นายหน้าทราบตอนแจ้งทำประกัน

- ที่มาของการคิดอากรแสตมป์ คือ ทุกจำนวนเงิน 250 บาท หรือเศษของ 250 บาทของเบี้ยประกัน คิดอากร 1 บาท

กระทู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ตอบกระทู้ด่วน

กรุณาล็อคอินก่อนทำการตอบกระทู้นี้
สมัครสมาชิก หรือ ล็อคอิน